Vooroordelen tegen het fietsen

 

Als je viel, viel je diep. Bij een vélocipède zat het zadel gigahoog bovenop het voorwiel. Er gebeurden vrouwenvelocipedenogal wat ongelukken en het is geen wonder dat in de negentiende eeuw fietsen eng werd gevonden, vooral door vrouwen, die lange onhandige jurken droegen. Ze gaven dan ook de voorkeur aan de gerieflijkste vélocipèdevarianten.                         

Dit bord staat bij het allereerste fietspad van bord_MaliebaanNederland, op 15 september 1885 aangelegd aan de Utrechtse Maliebaan op verzoek van de Nederlandse Bond voor Vélocipèdisten. Deze Bond bestreed vooroordelen tegen het fietsen en wilde met het brede pad bewijzen dat    fietsen leuk was.

Later heette de Bond de Algemene Nederlandse Wielrijders Bond (ANWB). Als je band lek was of je fiets stuk, kwamen ze naar je toe om hem te repareren, zoals de ANWB dat nu alleen nog voor automobilisten doet.

Wat dat betreft wil ik die tijd wel terug.

φ

Philo van de week

Noorse samenleving antwoordde 27 april 2012 met het anti-oorlogse Rainbowlied:

One blue sky above us
One ocean lapping all our shore
One earth so green and round
Who could ask for more
And because I love you
I'll give it one more try
To show my rainbow race
It's too soon to die

Philo van de week