De Hooge Kampse plas: een geval van jammer

Hooge_Kampse_plas_vroeger 


Eerst een open watervlakte

Spiegel van zon en wolken

Alles had ruimte

Eenden, ganzen, zwanen

Dreven in alle rust

Of sjeesden over het water

 

Nu

Braak land

Hier en daar een plasje

Gesloten, potdicht

Ik moet denken aan trieste oorden

De Burren in Ierland

De Great Dismal Swamp in Virginia

Zelfs aan het begin en het eind der tijden

 HoogeKampse_plas_zw


‘No water enough to drown a man,

No tree to hang him,

No soil to bury him,’

Zeggen de Ieren over de Burren

Met andere woorden

Er is niks te doen

 

 

‘A No-man’s-Land,’

Zeggen de Amerikanen over de Great Dismal Swamp

Onbegaanbaar, onbewoonbaar

Een hemel voor muskieten

Een hel voor de mens

Gevluchte slaven vonden er een vrij bestaan

Velen legden het loodje

 

 

’De aarde was woest en ledig

Duisternis lag op de vloed,’

Zegt de bijbel

Toen kwamen er levende wezens

Alles moest goed zijn maar ja

De mens, de mens

Die doet het niet bijster goed

 

 

En dan het eind van de tijd

De apocalyps

‘De aarde zal weer ledig en woest worden,

Niets zal er nog vertrouwd uitzien

En de mensen worden verstrooid,’

Zegt een oud-testamentisch profeet

 

 

Geen bloei meer, geen herfst

Geen as, geen kompas, geen richting

Niets om je aan vast te houden

Iedereen doolt  

Reddeloos rond

 

 

Maar ach, dat einde is van later zorg

Misschien zitten wij troublemakers

Dan allang veilig in het hiernamaals

En weten we nergens meer van

                   φ

 

Philo van de week

Een westerse beschaving, dat lijkt me een heel goed idee - Gandhi (1869-1948)

Philo van de week