Geen doodse strengheid in Voordorp

web_Voordorp_woningen_Theo_Bosch.jpg

De buurt Voordorp in Utrecht Noordoost heeft een heel eigen sfeer. Die sfeer wordt bepaald door het kleinschalige karakter, de relatieve laagbouw en de lichte kleuren van de woningen. En door de eigenwijsheid en voortvarendheid van de bewoners.

Gekoesterd icoon van Voordorp zijn de woningen ontworpen door architect Theo Bosch. Hij won er in 1993 de Rietveldprijs mee. In het juryrapport stond: “De ontspannenheid van het landleven, die in menige uitbreidingswijk wordt vernietigd door de doodse strengheid van het gemiddelde woningbouwplan, is in dit complex op bewonderenswaardige wijze gehandhaafd.”

Lees over de geschiedenis, de architectuur en de eigenwijsheid van Voordorpbewoners in de pdf.

Philo van de week

Mensen zijn op hun paasbest als ze Bach spelen of beluisteren

Philo van de week