Portfolio

Publicaties

 

Redactie, notulen, webtekst 

  • Webtekst P2P-consult (adviseur bij duurzaam bouwen en duurzame gebiedsontwikkeling) 
  • Notulen vergaderingen Kliëntenraad en Dienst Werk & Inkomen (vanaf januari 2014)
  • Redactie magazine Skiz'o, Stichting Anoiksis, voor een betere beeldvorming van schizofrenie

 

Dialooggroepen

  • Gespreksleider Stadsdialoog over Zwarte Piet, 2014, 2015
  • Socratische gesprekken
  • 28 mei 2013, thema: verantwoordelijkheid. Groepsdialoog. Deelnemers lazen het postscript van Eichmann in Jerusalem van Hannah Arendt. We bespraken Arendt's visie op de morele en juridische verantwoordelijkheid van Eichmann en onderzochten kwesties en vragen die daarbij opkwamen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Philo van de week

Er zijn twee redenen waarom het oog in verwarring kan raken: een overgang van licht naar donker en van donker naar licht. Hetzelfde geldt voor de psyche - Plato

Philo van de week