Portfolio

Publicaties

 

Redactie, notulen, webtekst 

  • Webtekst P2P-consult (adviseur bij duurzaam bouwen en duurzame gebiedsontwikkeling) 
  • Notulen vergaderingen Kliëntenraad en Dienst Werk & Inkomen (vanaf januari 2014)
  • Redactie magazine Skiz'o, Stichting Anoiksis, voor een betere beeldvorming van schizofrenie

 

Dialooggroepen

  • Gespreksleider Stadsdialoog over Zwarte Piet, 2014, 2015
  • Socratische gesprekken
  • 28 mei 2013, thema: verantwoordelijkheid. Groepsdialoog. Deelnemers lazen het postscript van Eichmann in Jerusalem van Hannah Arendt. We bespraken Arendt's visie op de morele en juridische verantwoordelijkheid van Eichmann en onderzochten kwesties en vragen die daarbij opkwamen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Philo van de week

Noorse samenleving antwoordde 27 april 2012 met het anti-oorlogse Rainbowlied:

One blue sky above us
One ocean lapping all our shore
One earth so green and round
Who could ask for more
And because I love you
I'll give it one more try
To show my rainbow race
It's too soon to die

Philo van de week