Portfolio

Publicaties

 

Nieuwsbrieven, notulen, webtekst, redactie

 • Nieuwsbrief Wijkraad Utrecht-Noordoost
 • Webtekst P2P-consult (adviseur bij duurzaam bouwen en duurzame gebiedsontwikkeling) 
 • Notulen vergaderingen Kliëntenraad en Dienst Werk & Inkomen (vanaf januari 2014)
 • Webtekst André Harskamp Music Productions
 • Herschrijving LinkedIn-profielen van diverse zzp-ers
 • Eindredactie handleiding bij Content Management Systeem (FlexyAdmin) voor websites 
 • Adviezen voor webteksten van diverse zzp'ers
 • Deelname Canon Geschiedenis Maatschappelijk Werk
 • Redactie magazine Skiz'o, Stichting Anoiksis, voor een betere beeldvorming van schizofrenie

 

Dialooggroepen

 • Gespreksleider Stadsdialoog over Zwarte Piet, 2014, 2015
 • Socratische gesprekken
 • 28 mei 2013, thema: verantwoordelijkheid. Groepsdialoog. Deelnemers lazen het postscript van Eichmann in Jerusalem van Hannah Arendt. We bespraken Arendt's visie op de morele en juridische verantwoordelijkheid van Eichmann en onderzochten kwesties en vragen die daarbij opkwamen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Philo van de week

Een westerse beschaving, dat lijkt me een heel goed idee - Gandhi (1869-1948)

Philo van de week